İnşaat All Risk Sigortası

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır.

İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.dır.

Zorunlu Teminatlar
 • Her türlü doğal afetler ( yıldırım, seylap, toprak çökmesi, kaya düşmesi, deprem, don, fırtına, su basması,sel )
 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Sabotaj, hava taşıtları çarpması
 • Kötü işçilik, ehliyetsizlik, ihmal, insan hataları , hırsızlık
İsteğe Bağlı Teminatlar
 • İnşaatın yapılması için kullanılan makine alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları ,
 • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları ,
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm ,
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi
Genel Şartlar
 • İnşat All Risk Sigortası Genel Şartları ,
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları,
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları,
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • İnşaat Sigortası nedir?

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

 • İnşaat Sigortası nasıl yapılır?

Size en yakın acentemize uğrayarak, soru formumuzu doldurmanızı ve İnşaat Sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

 • İnşaat Sigrotaları’nda Sigortalı taraflar kimlerdir?

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır

 • İnşaat Sigortası ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (Örneğin; kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

 • İnşaat Sigortaları’nda sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

Sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

 • İnşaat Sigortaları’nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
  • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
  • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
  • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
  • Fırtına
  • Deprem
  • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
  • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
  • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
  • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
  • İşletme kazaları
 • İnşaat Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • İnşaat/montaj iş makineleri
  • Enkaz kaldırma
  • Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
  • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
  • Uzatılmış bakım devresi
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

 • İş Makineleri ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve CAR/EAR sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

 • Enkaz Kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir? 

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve CAR/EAR sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

 • Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınarak eklenir.

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınarak eklenir.

 • Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret ve Zamları ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan hazırlık malzemeleri veya makinelerinin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

 • Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için uzatılmış bakım devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar karşılanır. (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır.)

 • İnşaat Sigortaları’nda teminata girmeyen riskler nelerdir?
  • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
  • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası’na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
  • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
  • Genel Şartlar’da belirtilen diğer istisnalar
 • İnşaat Sigortası (CAR) ile Montaj Sigortası (EAR) arasındaki farklar nelerdir?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

EAR Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar’a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

 • İnşaat Sigortası nasıl hesaplanır? Doğru fiyatın verilebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

EAR Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar’a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

 • İnşaat Sigortaları’nda yenileme olur mu?

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

 • İnşaat Sigortaları’nda test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.

 • Belirtilen vadeden evvel tamamlanan İnşaat Sigortası projelerinin poliçe primi iadesi olabilir mi?

İnşaat sigortalarının amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve Sigortalı’nın işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de tamamlanmasını gerektirir. Ancak işin erken bitirilmesi halinde prim iadesi olmaz.

Insurance Quote

Choose type of Insurance:

Level of protection:

Contact details: