Kritik Hastalıklar Sigortası

KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI

Kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme durumlarında alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayın. Yaşam kaybı halinde de sevdiklerinizi mağdur bırakmayın..

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 400 bin kanser hastası bulunuyor. Dünyada her yıl 11 milyon, Türkiye’de ise 150 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Kritik hastalıklar sigortası kapsamında, en düşük primli paket için bile 30 bin TL teminat alınarak, tedavi masrafları karşılanabilir. Tazminatın yalnızca tedavide kullanılması gibi bir koşul bulunmadığından, tedavi esnasında çalışma hayatına ara veren kişiler bu tazminatı maddi güvence olarak da kullanabilirler.

18-50 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Standart Kritik Hastalık Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz.

Sigorta süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda poliçe sağlık beyanına gerek kalmadan 5 yıl süreyle otomatik olarak yenilenir. Otomatik yenilemede teminat her yıl %10’u aşmamak koşulu ile TÜFE oranında artırılır ancak teminat artış tutarının 100.000 TL’yi geçmesi halinde otomatik yenileme yapılmaz.

Ürün kritik hastalık ve yaşam kaybı teminatlarını içerir.

Kritik hastalık ve yaşam kaybı teminat tutarlarını sigorta başlangıç tarihinde seçtiğiniz pakete göre belirlersiniz.

Paket Adı Yaşam Kaybı Teminatı (TL) Kritik Hastalık Teminatı (TL)
Eko Paket 20.000 10.000
Klasik Paket 50.000 25.000
Özel Paket 100.000 50.000

Kanser, kalp krizi (myokard enfarktüsü), ameliyatı gerçekleştirilmiş kroner arter by-pass cerrahisi ve kalp kapakçığı cerrahisi ile inme ürünümüz kapsamındadır.

Kritik hastalığa yakalanma durumunda başlangıçta belirlediğiniz teminat tutarını öderiz.

Sigorta süresi içinde yaşam kaybı durumunda paket dahilinde belirlediğiniz yaşam kaybı teminat tutarını sevdiklerinize öderiz. Sigorta süresi içerisinde kritik hastalığa yakalanıp kritik hastalık teminatını almış olmanız durumunda; yaşam kaybı gerçekleştiğinde, yaşam kaybı ve kritik hastalık teminatı arasındaki farkı sevdiklerinize öderiz.

Kasko Sigortası yaptırmak için neden bizi seçmelisiniz?

Türkiye’nin en iyi sigorta şirketlerinin temsilciğini yapmaktayız. Değişen kasko genel şartlarına ve ihtiyacınıza uygun seçenekler sunmaktayız. Bütçenize uygun ödeme planlarını oluşturmaktayız. Teminatların ötesinde iyi hizmet sunmaktayız.

 

Insurance Quote

Choose type of Insurance:

Level of protection:

Contact details: