Pembe Kurdele Hayat Sigortası

PEMBE KURDELE HAYAT SİGORTASI

 

Paketler 18-35 Yas 36-50 Yas 51-65 Yas Kadin Kanseri Teminati Vefat Teminati
Paket 20.000 57,60 TL (7,20TL) 144 TL (18 TL) 288 TL (36 TL) 20.000 TL 2.000 TL
Paket 30.000 86,40 TL (10,80 TL) 215 TL (27 TL) 432 TL (54 TL) 30.000 TL 3.000 TL
Paket 50.000 144 TL (18TL) 360 TL (45 TL) 720 TL (90 TL) 50.000 TL 5.000 TL
Paket 100.000 288 TL (36 TL) 720 TL (90 TL) 1.440 TL (180 TL) 100.000 TL 10.000 TL

Pembe Kurdele Sigortasi ile 6 çesit kadin kanser tipine karsi (meme, rahim, rahim agzi, rahim içi, yumurtalik kanserleri, tüpler ve vajina/vulva tümörlerine) güvence altindasiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Neden “Pembe Kurdele” Sigortası almalısınız?

Kadın kanserlerine yönelik bir güvence olan Pembe Kurdele poliçesi kapsamında, bu
hastalıklardan her hangi birine yakalanılması halinde ödenecek teminat tutarı ile ister tedavi masrafları ister tedavi süresince çalışılamayan dönemde ki finansal ihtiyaçlar, ya da evde bakım, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi önemli ihtiyaçlar karşılanabilir.

  • Pembe Kurdele Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Kadın kanserlerine yönelik bir güvence olan Pembe Kurdele poliçesi kapsamında, bu
hastalıklardan her hangi birine yakalanılması halinde ödenecek teminat tutarı ile ister tedavi masrafları ister tedavi süresince çalışılamayan dönemde ki finansal ihtiyaçlar, ya da evde bakım, rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi önemli ihtiyaçlar karşılanabilir.

  • “Pembe Kurdele” Sigortası kapsamı dışında kalan haller nelerdir?

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan Tehlikeli Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:

* Kadın kanserleri teminatlarına yönelik olarak sigortalının, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum.
* Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.
* AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar.
* Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem. İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.
* Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.
* Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
* Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.

* Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
* Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.
* Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
* Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
* Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
* Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
* Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.
* Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
* Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen muafiyet süresi içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar.

  • “Pembe Kurdele” Sigortasının ürün özellikleri nelerdir?

* Kadın kanserlerine yönelik verilen bir güvence olup bu hastalıklardan birine yakalanılması halinde hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

* Belirtilen kadın kanserleri teminatı ek ödemeli bir teminattır. Sertifikanın başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan ilgili hastalıkların kesin tespitini takiben, sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 30 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir.

* Kadın kanserlerine yönelik teminatın başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Insurance Quote

Choose type of Insurance:

Level of protection:

Contact details: