Diğer

Alacak Güvence Sigortası

Yurt içinde ve yurt dışındaki ticari riskleri kapsar. Ticari risk, sebepsiz ödememe, ödeme güçlüğü, iflas, konkordato gibi nedenlerle oluşmuş olabilir.

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Dijital teknoloji kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber riskler de bu teknolojilerin hızına paralel olarak yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Cep Telefonu Sigortası

Yanınızdan neredeyse bir an bile olsa ayırmadığınız cep telefonunuzu kırılmadan çalınmaya, çeşitli olumsuz durumlar için sigortalayabilirsiniz.

CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası

Taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

Doğalgaz Sigortası

Evlerin, iş yerlerinin doğal gaz iç tesisatı proje yapım / dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor.

Elektronik Cihaz Sigortası

Bu sigorta ani ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve sigorta konusunu cihazların onarım veya ikame edilmesini gerektirecek şekilde maddi bakımdan etkileyen hasarları teminat altına alır.

Emtia Nakliyat Sigortaları

Bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

Fatura Güvence Sigortası

Senetli taksitlik ürün alışverişlerinin fatura ödemelerini garanti altına alan bir sigorta türüdür. Hem size hemde müşterilerinize önemli güvenceler sunmaktadır.

FFL ( Freight Forwarder’s)

Kendi nakliye sorumluluğu altında bulunan mallara ani ve beklenmedik bir hadise sonucu gelecek zararlar neticesindeki kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler kapsamında teminat altına alınır.

Havacılık Sigortası

Havacılık Sigortası ile hava araçlarını, uçuş, yerde hareket, yerde ve park sırasında meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı güvence altına almaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası

Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir.

Montaj Sigortası

Montaj faaliyetleri süresince; ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek hasarlar güvence altına alınmaktadır.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Tarım Sigortaları

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile güvence altına alabilirsiniz.

Ticari Siber Güvenlik Sigortası

Siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

Uçuşum Güvende Sigortası

120 dakikayı aşan uçuş gecikmesi ya da uçuş günü ve bir gün öncesinde iptal olması durumunda anında 500.- TL tazminat ödeniyor.

Yat Sigortası

Teknenizi olası risklere karşı genişletilmiş teminat yapısı ile güvence altına alınmaktadır. Adel Sigorta; Yat Sigortası ürününü deniz tutkunlarına sunuyor.

Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

Türkiye sınırları dâhilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder.

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için teminat altına alan zorunlu bir poliçe türüdür.

Insurance Quote

Choose type of Insurance:

Level of protection:

Contact details: